Tarhan Auto Rijschool | Home Tarhan Auto Rijschool | Overo ons Tarhan Auto Rijschool | Theories Tarhan Auto Rijschool | Prijzen Tarhan Auto Rijschool | Contact
Theorie

Ja of nee?

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie vr de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren meenemen naar examen Bij deelname aan het theorie-examen moet je de volgende documenten overhandigen: de theorie-examenkaart, ingevuld en ondertekend (deze kun je kopen bij je rijschool of vlak voor het examen bij de receptie van n van de theorie-examencentra van het CBR); het afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (gn fotokopie en maximaal een half jaar oud), dit is op gemeentesites vaak on line te bestellen. Een digitaal (via DigiD) uittreksel of print daarvan kan het CBR (nog) niet accepteren. Een via DigiD aangevraagd (gewaarmerkt of voorzien van gemeentestempel) papieren uittreksel geldt wel gewoon. Dit afschrift is niet nodig voor het theorie-examen voor de bromfiets; de theorie-examenkaart, ingevuld en ondertekend (deze kun je kopen bij je rijschool of vlak voor het examen bij de receptie van n van de theorie-examencentra van het CBR); een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs; een recente pasfoto examen in andere talen

Engels en Turks

Het CBR neemt ook theorie-examens voor de personenauto af in het Engels en het Turks. Dat gebeurt met een hele groep kandidaten tegelijk. Je moet hiervoor vooraf reserveren. Daarnaast kun je individueel een examen afleggen met behulp van een tolk, die je zelf moet inhuren. De tolk mag niet de opleider zijn. Het spreekt verder voor zich dat de tolk beide talen in voldoende mate dient te beheersen zodat het examen op een vlotte en doeltreffende wijze kan worden afgenomen. Om al te hoge kosten te voorkomen, eist het CBR niet dat de tolk een professional moet zijn. Voor een theorie-examen in een andere taal en een individueel examen betaal je een toeslag aan het CBR

Zie ook www.cbr.nl

uitslag

Als je geslaagd bent krijg je een theoriecertificaat. Dit moet je met andere papieren later meenemen naar de tussentijdse toets en het praktijk examen. Het theoriecertificaat is slechts één jaar geldig. Je moet dus binnen één jaar je praktijkexamen halen, anders moet je later opnieuw het theorie-examen doen.